Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διευκρινίσεις προς τους Δικαιούχους σχετικά με την Πρόσκληση ΕΠΕΔΒΜ με Κωδικό 164 «Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση»
29-08-2013

Από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ ανακοινώθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση με Κωδικό 164 «Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση». Το σχετικό έγγραφο των διευκρινίσεων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος στη διεύθυνση:

 http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2013/08/DIEFKRINHSH_164_28_08_13.pdf

e-max.it: your social media marketing partner