Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ανακοίνωση Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (Νatίοnal/ Experts Professional Training Progrαmme - NEPT) σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΥΕΔ (με απόσπαση) για το β Έξάμηνο 2018
06-03-2018

Σας διαβιβάζουμε, σε συνημμένο αρχείο, το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ .2/48/5856/13-02-2018 (Α.Δ.Α.:6280465ΧΘΨ -ΚΟΟ), έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα:

"Ανακοίνωση Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (Νatίοnal/ Experts Professional Training Progrαmme - NEPT) σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΥΕΔ (με απόσπαση) για το β Έξάμηνο 2018" για ενημέρωση του προσωπικού του φορέα σας.

 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.


Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΤΩΝ

e-max.it: your social media marketing partner