Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Εγκύκλιος για τη σύνταξη καταλόγων υπόχρεων για ΔΠΚ και ΔΟΣ
15-02-2018

Παρακαλώ, όπως λάβετε γνώση από το συνημμένο αρχείο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμότητας Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, σχετικά με τη σύνταξη καταλόγων υπόχρεων για ΔΠΚ και ΔΟΣ, το οποίο αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Αρχής: http://www.hellenic-fiu.gr/images/stories/files/pothen2017/EGYKLIOS65C-2018.pdf .

Με εκτίμηση,

Φανή Δάμπα

e-max.it: your social media marketing partner