Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΕΔΒΜ Πρόσκληση 164:Δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση
22-08-2013

Ειδικός Στόχος της Πρόσκλησης: Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος– ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού.

Η Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες με έμφαση το Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα), συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής αγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε μία κοινωνία της γνώσης. Η αναμόρφωση αυτή θα περιλάβει, μεταξύ άλλων, προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων και των ξένων γλωσσών όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν θεματικούς τομείς όπως το περιβάλλον, η ναυτιλία, αλιεία, τουρισμός κλπ. Ο στρατηγικός στόχος της αειφορίας στην εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα που διασφαλίζεται μέσα από τα προγράμματα σπουδών, το εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως με την εισαγωγή βιωματικών εφαρμογών.

Το περιεχόμενο των πράξεων και οι ενδεικτικές δράσεις που θα περιέχουν αναλύονται στην πρόσκληση η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα:

http://www.edulll.gr/?p=22198

e-max.it: your social media marketing partner