Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη Πρόσκλησης Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015
31-07-2013

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκηρύσσει τη «Διμερή Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015» και καλεί τις ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς να υποβάλλουν προτάσεις  σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς του Ισραήλ, για την από κοινού εκτέλεση έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης(Ε&ΤΑ), μεγάλης κλίμακας.

Στις προτάσεις μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο, αλλά και ερευνητικοί φορείς. Οι προτάσεις είναι ανοιχτές σε όλα τα ερευνητικά θεματικά πεδία.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ/ Υπουργείου Παιδείας:   https://apps.gov.gr/minedu/international/greece-israel2013/  Στην ίδια διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα.

H αντίστοιχη προκήρυξη για την Ισραηλινή πλευρά θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Αθήνα.

Πληροφορίες από πλευράς Ισραήλ:ISERD : Mr. Uzi Bar-Sadeh +972-3-5118185, e-mail: uzi [at] matimop.org.il

e-max.it: your social media marketing partner