Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη Θέσεων από το Ε.ΚΕ.Β.Ε. "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
09-01-2018

Το Ε.ΚΕ.Β.Ε. 'Αλέξανδρος Φλέμιγκ' προκηρύσσει:

26 θέσεις για Βιοεπιστήμονες όλων των βαθμίδων (Πτυχίο, ΠΜΣ, ΔΔ) στους κλάδους της Μοριακής, της Βιοπληροφορικής, της Γενετικής, της Πρωτεωμικής, της Νευροβιολογίας, της Βιοχημείας, της Ιστολογίας και της Ανοσολογίας

2 θέσεις Βιοπληροφορικών

2 θέσεις για Διοίκηση/Διαχείριση έργων

1 θέση για την Προστασία και εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και τεχνογνωσίας

Καταληκτική ημερομηνία: 12 Ιανουαρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ 

e-max.it: your social media marketing partner