Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Χρηματοδότηση συμπράξεων για έργα εδαφικής συνεργασίας: 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων του ΙΡΑ Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»
26-07-2013

Το Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 05/09/2008 με την απόφαση C(2008)4717/05-09-2008. Το πρόγραμμα αποβλέπει μέσω συμπράξεων φορέων του δημόσιου ή/και του ιδιωτικού τομέα των δύο χωρών στην προώθηση της αειφόρου οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε διασυνοριακές περιοχές και της συνεργασίας σε κοινές προκλήσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και της δημόσιας υγείας. Η 3η πρόσκληση του προγράμματος που πρόσφατα δημοσιεύθηκε αφορά την επιδότηση δράσεων που εντάσσονται και στις δύο στρατηγικές προτεραιότητές του.

e-max.it: your social media marketing partner