Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
[ICT_H2020] Ενημερωτικό Δελτίο ΕΕΝ, ICT, Open Science Cloud | 17.10.2017
19-10-2017

ICT NEWSLETTER

Αγαπητοί συνεργάτες,

Βρείτε παρακάτω χρήσιμες ενημερώσεις για τις ΤΠΕ (ICT)  και το FET στο Horizon 2020 εκ μέρους του Εθνικού Σημείου Επαφής και του Enterprise Europe Network.

-Ξεκίνησαν οι επιλογές συναντήσεων για το ICT Proposers  Day Brokerage Event.

-Αναζήτηση εταίρων για εμπορική και τεχνολογική  και ερευνητική συνεργασία ΕΕΝ

-Δείτε πληροφορίες για το European Open Science Cloud  και απόσπασμα από το Work Programme του Research Infrastructures που θα το χρηματοδοτήσει.

Δείτε την περιληπτική περιγραφή προφίλ συνεργασίας μέσω του δικτύου Enterprise Europe Network. Για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας, συμπληρώστε τη συνημμένη φόρμα.

 

 

 

Irish based data management experts providing customers of the equestrian world a data and content management and statistical analysis service seek resellers/distributors throught a commercial agency or distribution services agreement.
Based in Ireland, specialist data and content company for equestrian sport produces statistical data that helps significantly reduce the chances that riders will fall and injure themselves and also provide competitors and teams with data that helps them improve their performance. The company is seeking resellers/distributors for their sports technology product, through a commercial agency or distribution services agreement.
View Partnering Opportunity
 
Development of reliable flight simulator for virtual certification of unmanned aerial vehicle
A Korean university has developed a technology that can reduce the total cost and time for pilot training and UAV(Unmanned Aerial Vehicle) development. The main purpose of the technology is the development of the UAV flight simulator for virtual certification.The research partner in Canada already had experience on the research with some Canadian aerospace companies. They are looking for partners available for licensing agreement and technical cooperation for joint further development.
View Partnering Opportunity
 
New system able to achieve large performance values in the exploration of large datasets and calculations in real time for treatment of very large database
Spanish biotechnological company offers a probabilistic computer methodology system that is able to explore large datasets with large performance values. One example of application is in early stages of drug discovery, to identify new compounds presenting biological activity. The system reduces the cost of hardware and energy, increasing processing speed. Patents already granted for this technology. The company offers their technology for services agreement.
View Partnering Opportunity
 
The full-stack cloud-based marketing suite to be integrated into pre-existing suites
Polish ICT company active in software development, developer of a cloud-based full-stack marketing software suite for both online and offline end-customer-facing businesses is offering their suite for integration into pre-existing suites. They would like to sign a technical cooperation agreement or a joint venture agreement.
View Partnering Opportunity
 
Framework offered for the development of sensor applications for the internet of things.
A Spanish technological company specialised in internet of things (IoT) solutions, offers a modular and standards-based framework for the easy development of IoT sensor applications. It is highly customisable, from the physical hardware to the online user interface, and suits a wide range of applications. The company offers the platform for commercial agreement with technical assistance.
View Partnering Opportunity
 
LC-GV-04-2019: A French SME looking for trucks and passenger cars manufacturers to develop a combustion engine based on heat recovery technology reducing energy consumption
A high-performance French SME operates in the sector of intelligent energy applied to automotive, transport and logistics. In response to the H2020 "LC-GV-04-2019: Low-emissions propulsion for long-distance trucks and coaches" the coordinator of the project is seeking partners to integrate a heat to power recovery technology reducing energy consumption on an vehicle through a research cooperation agreement. Partners sought are trucks and passenger cars manufacturers.
View Partnering Opportunity
 
Italian SME seeks cooperation on biomolecules conjugation (bioconjugation) in the healthcare sector for pharmaceuticals production
An Italian biotechnology company has gained expertise in In Vitro Diagnostics, diagnostics and molecular design applied to pharmaceuticals. The company is seeking transnational cooperation with universities, research centres and private industry to further explore processes and optimization of bioconjugation technology in drugs production. Technical cooperation agreement, manufacturing agreement or commercial agreement will frame the cooperation sought.
View Partnering Opportunity
 
Hi-tech Dutch engineering company is interested in novel knowledge management solutions
A hi-tech Dutch engineering company is interested in new methods for knowledge management to improve effective transfer of knowledge between its skilled employees and young and inexperienced colleagues. The company is interested in technologies or methods other than master-apprentice approach. This Dutch company is interested in proven technology or methods that can be implemented. License agreement, technical agreement or commercial agreement with technical assistance is preferred.
View Partnering Opportunity
 

 

 

 

 

Extra Opportunities:

Innovation Procurement Broker: Creating Links for the Facilitation of Public Procurement of Innovation

COS-LINKPP-IPB-2017

Single stage: till 21/11/2017  | 90% Επιδότηση.

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο:
να παρέχει βοήθεια στις καινοτόμες ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν, επιτρέποντάς τους να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις των πολιτών μέσω της χρήσης των δημόσιων συμβάσεων,
τη δημιουργία κατάλληλων δεσμών μεταξύ της κυβέρνησης, των ερευνητικών ιδρυμάτων και του ιδιωτικού τομέα, προσθέτοντας την αγοραστική δύναμη των μεγάλων αναδόχων των δημοσίων συμβάσεων. Αυτό θα προσφέρει ευκαιρίες στις συμμετέχουσες ΜΜΕ και στις νεοσύστατες επιχειρήσεις να αναπτύξουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και να αναπτύξουν ή να αυξήσουν τις δραστηριότητές τους.
να συμβάλει στη δημιουργία ενός φιλικού προς την καινοτομία επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της συνολικής ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-linkpp-ipb-2017.html

Επιλέξιμοι φορείς:

Iδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Μεγάλες Επιχειρήσεις.

 

EUROPEAN INCUBATION NETWORKS FOR CCIs – TOURISM  |75%

Ο κύριος στόχος της δράσης είναι να στηρίξει τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων στον τομέα της μόδας και του τουρισμού μέσω εκκολαπτηρίων (incubators) που ενσωματώνουν δημιουργικές, καλλιτεχνικές και σχεδιαστικές δεξιότητες από τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες με τεχνολογία και άλλη σχετική τεχνογνωσία.

Ειδικοί στόχοι της δράσης:
Διευκόλυνση και ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας μεταξύ εκκολαπτηρίων, επιταχυντών, εργαστηρίων καθώς και άλλων σχετικών φορέων σε όλες τις χώρες της ΕΕ και στις συμμετέχουσες χώρες του COSME με επίκεντρο τα θέματα που προσδιορίζονται στην λεπτομερή περιγραφή, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αλυσίδες αξίας.
Η υποστήριξη καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων και ΜΜΕ με σκοπό την ανάπτυξη και την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-2017-3-04-2.html

Επιλέξιμοι φορείς:

Iδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Οι αιτούντες πρέπει να είναι νομικές οντότητες που συγκροτούν κοινοπραξία (δίκτυο) εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων, επιταχυντών και άλλων οργανισμών στήριξης επιχειρήσεων που παρέχουν επιχειρηματική υποστήριξη σε μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν από κοινοπραξίες που συγκροτούν διακρατικά δίκτυα εκκολαπτηρίων, επιταχυντών και οργανισμών που παρέχουν επιχειρηματική στήριξη σε μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Οι κοινοπραξίες πρέπει να απαρτίζονται από τουλάχιστον τέσσερις νομικές οντότητες από τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ ή / και συμμετέχουσες χώρες στο Πρόγραμμα COSME.

Πηγή EurActiv.

Συνδέοντας την Ευρώπη

   
2017 CEF Telecom Calls / Europeana  

75%

Προτεραιότητας της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η στήριξη σχεδίων με επίκεντρο τον χρήστη με ένα ή δύο από τους ακόλουθους στόχους:
1. να παρέχει εργαλεία στους τελικούς χρήστες για να προβάλλουν, να μοιράζονται ή να εμπλουτίζουν υλικό που θσ είναι προσβάσιμο μέσω του Europeana, όπως εργαλεία για την απαρίθμηση προσωπικών αγαπημένων, την ανάρτηση ανακαλύψεων στα κοινωνικά μέσα, την ανάρτηση προσωπικών αναμνηστικών ή τον εμπλουτισμό περιγραφών
2. να παρέχει συγκεκριμένα παραδείγματα επαναχρησιμοποίησης του υλικού που είναι προσβάσιμο μέσω του Europeana σε άλλους τομείς, όπως την έρευνα, την εκπαίδευση, τις δημιουργικές βιομηχανίες ή τον τουρισμό.

 

European Open Science Cloud Pilot

https://eoscpilot.eu/about-eoscpilot

                                                              

Το Ευρωπαϊκό Open Science Cloud θα προσφέρει σε 1,7 εκατομμύρια Ευρωπαίους ερευνητές και 70 εκατομμύρια επιστήμονες και τεχνολόγους ένα εικονικό περιβάλλον με ανοικτές και απρόσκοπτες υπηρεσίες αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και επαναχρησιμοποίησης ερευνητικών δεδομένων, πέρα από σύνορα και επιστημονικά πεδία υποστηρίζοντας έτσι τις υπάρχουσες υποδομές για δεδομένα, που σήμερα είναι διασκορπισμένες σε διάφορα πεδία και στα διαφορετικά κράτη μέλη.

Το έργο EOSCpilot χρηματοδοτήθηκε για να υποστηρίξει την πρώτη φάση στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Open Science Cloud (EOSC).

Θα προτείνει και θα δοκιμάσει διαφορετικά πλαίσια διακυβέρνησης για το EOSC και θα συμβάλει στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής ανοιχτής επιστημονικής πολιτικής και βέλτιστων πρακτικών.

Θα αναπτύξει διάφορα Project επίδειξης (demonstrators) που θα λειτουργήσουν ως πιλότοι υψηλού επιπέδου που θα ενσωματώνουν υπηρεσίες και υποδομές για να αποδείξουν τη διαλειτουργικότητα και τα οφέλη της, σε διάφορους επιστημονικούς τομείς.

Θα κινητοποιήσει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων πέρα από σύνορα και επιστημονικές κοινότητες ώστε να αυξήσει την εμπιστοσύνη και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την υιοθέτηση μιας ανοικτής προσέγγισης στην επιστημονική έρευνα.

European Open Science Cloud Building Blocks

https://eoscpilot.eu/

Science Demonstrators

Δείχνουν τη συνάφεια και τη χρησιμότητα των Υπηρεσιών EOSC και τον τρόπο με τον οποίο καθιστούν δυνατή την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων και θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη του EOSC. Τα υπάρχοντα έργα επίδειξης επικεντρώνονται στις επιστήμες του περιβάλλοντος και της γης, της φυσικής των υψηλών ενεργειών, των κοινωνικών επιστημών, των βιοεπιστημών, της φυσικής.

Discover More

Service Pilots

Ομαδοποιώντας δεδομένα, υποδομές και υπηρεσίες βοηθώντας έτσι την διατμηματικότητα πέρα από γεωγραφικά σύνορα και εξαλείφοντας της επίδραση του χρόνου (μέσα από την διατήρηση των δεδομένων)

Interoperability Architecture

Καθορισμός και εφαρμογή προδιαγραφών, διεπαφών, προτύπων και διαδικασιών που θα επιτρέψουν και θα στηρίξουν τη διαλειτουργικότητα και την κοινοχρησία των δεδομένων και υποδομών του EOSC σε όλους τους κλάδους και τους παρόχους υπηρεσιών.

Governance Framework

Σχεδιασμός και δοκιμή πλαισίου διακυβέρνησης με γνώμονα τα ενδιαφερόμενα μέρη με τη συμμετοχή ερευνητικών κοινοτήτων, ερευνητικών ιδρυμάτων, ερευνητικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υποδομών και των φορέων χρηματοδότησης της έρευνας, με σκοπό τη διαμόρφωση και επίβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων του Ευρωπαϊκού Open Science Cloud.

 

Μια ματιά στο πρόγραμμα εργασίας των ερευνητικών υποδομών και στις υπηρεσίες που θέλει η Ε.Ε. επιτροπή να παρέχονται μέσα από το EOSC (European Open Science Cloud) Hub. : απόσπασμα από την πιο ενδιαφέρουσα πρόσκληση για τα open science cloud infrastructures

 

INFRAEOSC-01-2018: Access to commercial services through the EOSC hub  -  From the Draft Work Programme

 

Specific Challenge: To achieve excellence in their research activities, researchers need to use a broad range of state-of-the-art services that sometimes are not made available by their public e-infrastructure facilities, either because not offered by them or because they are developed more efficiently by commercial operators. The challenge is to set-up a legal and technical mechanism to integrate these supplementary commercial services into the EOSC hub in order to make them available to the scientists.

EOSC hub refers to the single entry access mechanism to EOSC services that will be provided by the successful proposal resulting from the call EINFRA-12-2017.  

Scope: The action will cover the following activities:

  • research activities for understanding how various needs from researchers can be aggregated
  • technical integration of the complementary commercial services into the EOSCcatalogue of services, including management of the access rights and establishment of appropriate legal agreements (contracts, service level agreements, etc.) that are necessary to make accessible the commercial services to the EOSC users; due consideration should be given to the use of open standards and interoperability of the services;
  • provision of access to the services through the EOSC catalogue of services.

Proposals will address the availability of both types of services listed below:

The proposals should include:

1.      an outline of the methods to be used for gathering specifications and requirements from scientists/users that would properly reflect the user-focused perspective of the EOSC;

2.      the proposed criteria for the selection of the most relevant commercial services addressing the needs discussed under point (1) above, that can generate positive impact on research activities;

  1. 3.the proposed indicators for continuous monitoring of the quality of the service taking into account the feed-back received from the users as well as appropriate criteria for ensuring broad usage of the services.

 

  1. 4.a clear description of how the interoperability and use of open standards will be taken into account during the project execution.

 

These services will have to be integrated in the EOSC via procurement

Expected Impact:

Ø  Set-up a value-added procurement mechanism for commercial services that creates economies of scale in procuring and brokering resources for the EOSC and helps optimising investments enabling long-term sustainability for the EOSC;

Ø  Enable the creation of new market opportunities and new solutions by facilitating cross-fertilisation of heterogeneous data and services;

Ø  Lower access barriers for scientific community to commercial services, including DIAS-supported added value services and enhance industry’s potential to take advantage of scientific market opportunities.

Στείλτε μας τα σχόλιά σας για το INFRAEOSC-01-2018:

 

Cascade Funding Session – Οργάνωση από το ΕΚΤ και το Ideal-ist.

ICT Proposers Day 2017 – 45 Ελληνικές Συμμετοχές και συνεχίζουμε!

 

Αγαπητοί συνεργάτες,

Στο πλαίσιο του ICT Proposers day το ΕΚΤ σαν εταίρος του Ideal-ist θα διοργανώσει το workshop Session για τον μηχανισμό του Cascade Funding στον Ορίζοντα 2020!

Τo Cascade Funding είναι ένα μηχανισμός που επιτρέπει σε μια κοινοπραξία που έχει λάβει χρηματοδότηση από συγκεκριμένα calls/topics του Ορίζοντα 2020 να δημοσιεύσει τις δικές της ανοικτές προκηρύξεις (Open Calls) στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν SMEs (έμμεση συμμετοχή στον Ορίζοντα και λήψη των οφελών e.g.: 50.000 € για experiments, vouchers για coaching etc.).

Κάποια από τα topics που θα ζητάνε προτάσεις που  θα πρέπει να αξιοποιούν τον μηχανισμό του cascade funding μπορεί να είναι αυτά των θεματικών ενοτήτων του I4MS, όλα τα topics που θα αφορούν Digital Innovation Hubs και Platforms κ.α. (στο FP7 cascade funding αξιοποιούσε το FIWARE).

Στο πλαίσιο του Session στην Ουγγαρία θα γίνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με συντονιστές έργων που δίνουν στήριξη σε τρίτα μέρη (financial support σε third parties aka Cascade Funding), στο τραπέζι στόχος είναι να συμμετέχουν και beneficiaries προσκλήσεων τέτοιων έργων και να παρουσιαστούν όλες οι απόψεις και οι συμβουλές για τις συγκεκριμένες ευκαιρίες.

Το κοινό θα μπορεί να κάνει ερωτήσεις αλλά και όσοι διαχειρίζονται τέτοια έργα, υπάρχουν σκέψεις, να τους επιτραπεί να τα διαφημίσουν στην διάρκεια του Session.

Δείτε συνημμένο το draft πρόγραμμα της διημερίδας.

                  --

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στον Ορίζοντα 2020, σας προσκαλεί στην Ουγγαρία για το μεγαλύτερο event δικτύωσης στον κλάδο του ICT: ICT Proposers Day 2017. Το ICT ProposersDay 2017 θα λάβει χώρα στις 9 & 10 Νοεμβρίου 2017 στη Βουδαπέστη.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και εγγραφή, ακολουθήστε τα παρακάτω links:

1. Κεντρική σελίδα: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-proposers-day-2017

     Κάντε αρχικά εγγραφή στην γενική εκδήλωση πατώντας στο παραπάνω link και θα λάβετε τον σύνδεσμο που οδηγεί στις εγγραφές του face2face meeting.

     Επιλέξτε σαν γραφείο υποστήριξης το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Εθνικό Σημείο Επαφής για το ICT και το FET στην Ελλάδα, Συντονιστής του Ελληνικού κόμβου του ΕΕΝ και εταίρος του δικτύου Ideal-ist!

 

2. Face‐2‐face meetings (brokerage event): https://www.b2match.eu/ictproposersday2017

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ !

Με εκτίμηση

Georgios Megas

MSc: Industrial Management & Technology

Enterprise Europe Network & H2020 Consultant

Horizon 2020 ICT National Contact Point

Hellas National Documentation Centre (EKT/NHRF) 48, Vas. Constantinou Ave. 11635 Athens, Greece

Tel: +30-2107273921, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

www.ekt.gr * www.enterprise-hellas.gr

e-max.it: your social media marketing partner