Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Έρευνες - Μελέτες σε θέματα απασχόλησης και ευρύτερα σε θέματα αγοράς εργασίας
18-09-2017

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας (ΕΡΓΑΝΗ) και Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνεχίζει την προσπάθεια συλλογής ερευνών/μελετών σε θέματα απασχόλησης και αγοράς εργασίας και θα σας παρακαλούσαμε για την αποστολή σχετικών ερευνώv/μελετώv του Φορέα σας.

Συνημμένα, σας αποστέλλουμε εκ νέου την υπαριθμπρωτ17196/21/12.04.2016 επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοιvωvικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληκεγγύης προς τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας .

 

Παρακαλούμε για την αποστολή των μελετών/ερε υνών στα παρακάτω e-ma ils:

xdionysopoulou@ypakp.gr [Διονυσοπούλου Χριστίνα, υπάλληλος του Τμήματος Στpατηγικού Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικ ών Εργασίας (ΕΡΓΑΝΗ) και Κοινωνικής Προστασίας, τηλ.: 2131516007]

dkarellas@ypakp.gr [Καρέλλας Δημήτρης, υπάλληλος του ίδιου Τμήματο ς, τηλ.: 2131516734)

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποια δήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία .

e-max.it: your social media marketing partner