Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων Future Internet Public Private Partnership (FI-PPP) Call ID FP7-2013-ICT-FI
23-07-2013

Πρόγραμμα: Information Communication Technologies (ICT)

Περίοδος Υποβολής: Έως 10 Δεκεμβρίου 2013

Περίληψη:

The objective of the third phase of the FI-PPP is (i) to provide and run a stable infrastructure for the large scale trials, expand the core platform, the use case specific functionalities and their demand-driven instantiations, and (ii) to involve through open calls SMEs and web-entrepreneurs as developers of highly innovative, infrastructure based, data-rich services and applications, building on, and extending, the large scale trials and the core platform functionalities. The third phase is an integral part of the FI-PPP and capitalises on the investments and developments of phase one and two.

 

All projects operating under the FI-PPP contribute and adhere to the governance structures in place and develop cooperation notably with CONCORD and FIWARE. The third phase of the FI-PPP ensures that technological developments and trials taking place in phases one and two will evolve into seed-type activities generating actual take-up of innovative Internet services and applications.

 

The FI-PPP should also be an accelerator for regional smart growth. Therefore this last phase of the FI-PPP is expected to connect and establish close synergies withregional developments and policies.

 

Current open objectives are:

•           Challenge 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures

o          FI.ICT-2013.1.8 Expansion of Use Case (CP-CSA)

 Up to 20 CP-CSAs, with a priority given to maximise the geographic and/or sectorial coverage.

o          FI.ICT-2013.1.9 Technology Foundation Extension and Usage (IP/CSA)

 One IP which must cover a), b), c), and

 2-5 CSAs which cover d)

e-max.it: your social media marketing partner