Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διακοπές Ρεύματος
02-06-2017

     EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA                                       

ΠANEΠIΣTHMIO   IΩANNINΩN                            

           Π P Y T A N E I A                                              

Δ/NΣH TEXNIKΩN YΠHPEΣIΩN

 

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση δικτύου μέσης τάσης του Παν/μίου Ιωαννίνων» θα προβούμε σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την Παρασκευή 2/6/2017 από 13.00 έως 18.00 στα κτίρια:

            

                   α) Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.

                   β) Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  α) Επειδή η επαναφορά του ρεύματος θα γίνεται  με το πέρας των εργασιών θα πρέπει όλα τα δίκτυα να         

                        θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό τάση.

                     β) Να γίνεται έλεγχος από τους χρήστες των χώρων, αν επανήλθε το ρεύμα κανονικά προς αποφυγή ίσως

                         προβλημάτων σε συσκευές κυρίως ψυγείων ή άλλων ευαίσθητων μηχανημάτων.  

 

 

Από την Τεχνική Υπηρεσία

Πληροφ:  Τμήμα Συντήρησης

τηλ: 2651008666 - 8627  

 

e-max.it: your social media marketing partner