Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Υπενθύμιση εγγραφής στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών της ΓΓΕΤ
26-05-2017

Δεδομένων των αυξημένων αναγκών αξιολόγησης των νέων Δράσεων ΕΤΑΚ στο πλαlσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 καθώς και της ανάγκης επικαιροποίησης και εμπλουτισμού του από 12/04/2016 Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητώντης υπηρεσίας , σας παρακαλούμε θερμά να προωθήσετε το παρόν μήνυμα προς όλους τους Επιστήμονες του Ιδρύματός σας , παροτρύνοντάς τους να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, εφόσον δεν το έχουν ήδη κάνει, στην πύλη registry.gsrt.gr.

Επίσης, στην προσπάθειά μας να εμπλουτίσουμε περισσότερο το Μητρώο μας με έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού , θα παρακαλούσαμε τους επιστήμονες του Ιδρύματός σας να προωθήσουν το μήνυμα αυτό και σε συναδέλφους τους έλληνες ερευνητές, οι οποίοι απασχολούντα ι σε φορείς του εξωτερικού.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός , ότι η έλλειψη επαρκούς αριθμού αξιολογητών , λόγω μη εγγραφής στο μητρώο και λόγω των αναμενόμενων δηλώσεων σύγκρουσης συμφέροντος , ενδέχεται να επιβραδύνει τη διαδικασία ένταξης όλων των πράξεων επηρεάζοντας συνολικά το οικοσύστημα της έρευνας.

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για rην συνεργασία.

Η Γενική Γραμματέας Ερευνας και Τεχνολογ ίας

Δρ Μ Κυπριανίδου

e-max.it: your social media marketing partner