Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του FOOD, AGRICULTURE AND FISHERIES, AND BIOTECHNOLOGY WORK PROGRAMME
16-07-2013

Προκηρύχθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του FP7-KBBE (FOOD, AGRICULTURE AND FISHERIES, AND BIOTECHNOLOGY) που αφορά σε feed trials για συγκεκριμένα είδη τροφίμων.

Συγκεκριμένα είναι ανοιχτό το KBBE.2013.3.5-03: Two-year carcinogenicity rat feeding study with maize NK603.

Η καταληκτική ημερομηνία για τη υποβολή των προτάσεων είναι η 1η Οκτωβρίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS#wlp_call_FP7

e-max.it: your social media marketing partner