Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διημερίδα: «E-Rare Workshop on Data sharing and harmonization»/ΓΓΕΤ
24-03-2017

Συνημμένα θα βρείτε ανακοίνωση για τη  Διημερίδα με τίτλο:

«E-Rare Workshop on Data sharing and harmonization» που διοργανώνεται 
στις 3 & 4 Μαΐου 2017 στο Βερολίνο, στο πλαίσιο  της Κοινοπραξίας

του  Ευρωπαϊκού Έργου δικτύωσης ERAnet,  E-Rare-3  στο οποίο  η ΓΓΕΤ 
είναι εταίρος.

Επισημαίνεται ότι τo E-Rare προτίθεται να  καλύψει μέρος των εξόδων 
συμμετοχής στη Διημερίδα 10 νέων ερευνητών (υποψήφιοι διδάκτορες ή / 
και μεταδιδάκτορες) που συμμετέχουν σε έργα που χρηματοδοτούνται από 
την κοινοπραξία.

Επισυνάπτεται  Σχέδιο Προγράμματος της Διημερίδας.

e-max.it: your social media marketing partner