Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Διαχειριστή Προγράμματος
21-12-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για Διαχειριστή προγράμματος με ερευνητική εμπειρία για το έργο με τίτλο“Enhancing the Integration of Women, Beneficiaries of International Protection by Development and Implementation of Multifaceted Integration Trainings

(INTEGRA-TRAIN)”

 

Συνοπτική περιγραφή Ειδικότητας

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν Διαχειριστή προγράμματος με ερευνητική εμπειρία για το έργο με τίτλο “Enhancing the Integration of WomenBeneficiaries of International Protection by Development and Implementation of Multifaceted Integration Trainings” χρηματοδοτούμενο από το «AsylumMigration and International Fund».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και να έχουν χρονική διαθεσιμότητα για την εκπόνηση τμημάτων του έργου με επί τόπου εργασία πλήρους απασχόλησης και συνεργασία με την κύρια ερευνήτρια και τη διοικητική ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθόλη τη διάρκεια του έργου.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, απαιτεί τακτική παρουσία στο γραφείο και είναι διαθέσιμη από τις αρχές του 2017 και για 24 μήνες.

Σημειώνεται ότι για την προαναφερθείσα θέση είναι απαραίτητη η δυνατότητα μετακίνησης και παραμονής εκτός έδρας εάν αυτό κριθεί σκόπιμο βάσει του προγράμματος υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος

 
Αντικείμενο εργασίας
 • Συμμετοχή στις συναντήσεις, στα εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια του έργου
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων με θέμα την ένταξη των γυναικών μεταναστών
 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και συγγραφή αναφορών
 • Προετοιμασία παραδοτέων
 • Οργάνωση δράσεων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Προετοιμασία οικονομικού απολογισμού και εκθέσεων προόδου του έργου.
 

Απαιτούμενα προσόντα:

-                 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις πολιτικές, ή κοινωνικές επιστήμες.

-                 Τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή, παρακολούθηση και διαχείριση ερευνητικών έργων και στη συγγραφή ερευνητικών αναφορών, και επιστημονικών και οικονομικών απολογισμών.

-                 Εμπειρία και γνώση διάχυσης αποτελεσμάτων μέσω κοινωνικών δικτύων και συγγραφής ή προώθησης σύντομων κειμένων στα μέσα ενημέρωσης.

-                 Άριστη γνώση Η/Υ, λογισμικού wordpress και χρήση/αξιοποίηση πολυμέσων.

-                 Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (γραπτό και προφορικό λόγο).

-                 Αποδεδειγμένη εμπειρία μέσω δημοσιεύσεων στην ανάλυση πολιτικών ένταξης μεταναστών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

-                 Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοργάνωση σεμιναρίων και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα μετανάστευσης και ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία

 

Κατάθεση δικαιολογητικών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης ‘INTEGRA’, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • ·μια επιστολή ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση
 • ·το βιογραφικό τους σημείωμα  (με αναφορά στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση προσόντα)
 • ·Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (συστατικές επιστολές)
 • ·Αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών κατατίθενται (εφόσον υπάρχουν), άλλως υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σύμφωνα με το υπόδειγμα Europass περί των σχετικών δεξιοτήτων του

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι θα συμβάλει στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων τους.

 • ·Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει το ΕΛΙΑΜΕΠ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν δημιουργεί δικαιώματα προσδοκίας. Αντίγραφα τίτλων σπουδών θα ζητηθούν άμα προχωρήσουμε σε συνεργασία.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 23 Δεκεμβρίου 2016

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:

Α) Στάδιο Συγκριτικής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Υποψηφίων.

Η επιτροπή θα ελέγξει εάν οι υποψήφιοι έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ανωτέρω ορίζονται. Εφόσον έχουν προσκομίσει κανονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν βάσει των κριτηρίων που αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα. Η επιτροπή θα δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση ή/και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, εάν την κρίνει απαραίτητη.

 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner