Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Αλλαγή Λογότυπων Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
04-07-2013

Σας ενημερώνουμε ότι με το Άρθρο 2 του ΠΔ118/2013 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με βάση τα παραπάνω η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, προχώρησε στην αντικατάσταση του Λογότυπου του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Τα σχετικά λογότυπα (Ελληνικά – Αγγλικά – Έγχρωμα – Ασπρόμαυρα) μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος http://www.edulll.gr/?page_id=158 .

Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση τήρησης από τους Τελικούς Δικαιούχους, του Εφαρμοστικού Κανόνα της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1828/8-12-2006, σε όλες τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.

e-max.it: your social media marketing partner