Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόγραμμα Erasmus - Mundus NANOPHI για κινητικότητα στην περιοχή της νανοφωτονικής: Ανοιχτή πρόσκληση
07-10-2016

Το πρόγραμμα Erasmus-Mondus Action 2 Strand 2 NANOPHI στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας και στην διευκόλυνση των ανταλλαγών υποψήφιων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων, και προσωπικού μεταξύ κύριων ερευνητικών ομάδων της Ευρώπης και της Ωκεανίας στον τομέα αιχμής της νανοφωτονικής.

Μέσω του προγράμματος NANOPHI ενισχύεται η ανταλλαγή δεξιοτήτων και τεχνολογιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας με στόχο την κοινοποίηση υφιστάμενων γνώσεων αλλά και την παραγωγή νέων γνώσεων κυρίως (αλλά όχι μόνο) στις ακόλουθες θεματικές περιοχές

  • Photon management in thin-film solar cells for efficient energy harvesting
  • Smart sensors and biosensors;
  • Subwavelength resolution imaging;
  • Silicon photonics;
  • Graphene optoelectronics;
  • Computer-aided design for nanophotonic devices.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα του προγράμματος

https://sites.google.com/a/unibs.it/erasmus-mundus-nanophi/

Η νέα πρόσκληση κινητικότητας του προγράμματος έχει ανοίξει (για υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες) και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1 Νοεμβρίου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το μέλος της επιτροπής διαχείρισης του έργου Νικόλαο Ευφραιμίδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση .

e-max.it: your social media marketing partner