Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διακοπή Ρεύματος το Σάββατο 30/09/2016
28-09-2016

                                                                        

    EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA                                   

ΠANEΠIΣTHMIO   IΩANNINΩN                            

           Π P Y T A N E I A                                              

Δ/NΣH TEXNIKΩN YΠHPEΣIΩN

                                                                                 Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση δικτύου μέσης τάσης του Παν/μίου Ιωαννίνων» θα προβούμε σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος το Σάββατο 30/09/2016 από 09.00 έως 12.00. στα κτίρια

              

                 1. Πολυδύναμο, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.

                 2. Πολυδύναμο, 4η εφαρμογή Τμήμα Β.Ε.Τ.

                                                                                                                 

       

ΠΡΟΣΟΧΗ :  α) Επειδή η επαναφορά του ρεύματος θα γίνεται  με το πέρας των εργασιών θα πρέπει όλα τα δίκτυα να         

                         θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό τάση.

                   β) Να γίνεται έλεγχος από τους χρήστες των χώρων, αν επανήλθε το ρεύμα κανονικά προς αποφυγή ίσως

                       προβλημάτων σε συσκευές κυρίως ψυγείων ή άλλων ευαίσθητων μηχανημάτων.  

                                                                                                                            Από την Τεχνική Υπηρεσία

                                                                                                                         Πληροφ:  Τμήμα Συντήρησης

                                                                                                                             τηλ: 2651008666 - 8627 

e-max.it: your social media marketing partner