Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προδημοσίευση Πρόσκλησης για Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για ΑΕΙ
14-06-2013

Προ-δημοσίευση υλικού 1ης Πρόσκλησης
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα», προτίθεται να δημοσιεύσει, στις 17 Ιουνίου 2013, την πρώτη Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για ηλεκτρονικά βιβλία στη Θεματική Περιοχή «Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική». Για το λόγο αυτό προ-δημοσιεύει όλα τα έγγραφα της Πρόσκλησης, ώστε αφενός να προετοιμασθούν εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι, αφετέρου να υποβάλουν τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία δύο χιλιάδων (2.000) ηλεκτρονικών βιβλίων με υλικό κατάλληλο για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Κύριοι δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι Καθηγητές των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.), καθώς και κάποιες άλλες ειδικές κατηγορίες διδακτικού προσωπικού, όπως ορίζεται στους όρους της Πρόσκλησης.
Τονίζεται εδώ ότι την πρώτη Πρόσκληση θα ακολουθήσουν, στο άμεσο μέλλον, και νέες Προσκλήσεις σε όλα τα θεματικά πεδία, ώστε να καλυφθεί, με αυτό τον τρόπο, όλο το φάσμα των μαθημάτων που προσφέρονται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Ταυτόχρονα με την προ-δημοσίευση του υλικού της Πρόσκλησης, προσκαλούνται για να εγγραφούν στο Μητρώο υποψήφιων δημιουργών της Δράσης όλοι οι συγγραφείς και επιστήμονες/επαγγελματίες που θα συμπράξουν, συμβάλουν ή, με οποιονδήποτε τρόπο, συνδράμουν στη δημιουργία των εν λόγω ηλεκτρονικών βιβλίων. Υπογραμμίζεται ότι είναι
υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρώο [όλων των συντελεστών (καθηγητών, ερευνητών, διδασκόντων ειδικών κατηγοριών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού)] πριν την υποβολή των προτάσεων.
Τόσο η Πρόσκληση για συγγραφή ηλεκτρονικών βιβλίων, όσο και η Πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο, καθώς και το υπόλοιπο συνοδευτικό υλικό, μαζί με χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες δίδονται στο σχετικό σύνδεσμο.

e-max.it: your social media marketing partner