Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 20432/2014
13-10-2014
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
17600/2014 και 17601/2014

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. πρωτ. 20053/7-10-2014 και 20054/7-10-2014 Πρακτικά Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. 17600/9-9-2014 και 17601/9-9-2014 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Kαθηγητής ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ), το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ηπείρου ΠΕ Ιωαννίνων και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  των αξιολογήσεων και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους των ως άνω Προσκλήσεων.

e-max.it: your social media marketing partner