Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10468/2022) 28338/2022
30-05-2022
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 -2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10468/2022

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ έχοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο με αρ. πρωτ. 26090/17-05-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Άγγελου Παπαγεωργίου,

  • ομόφωνα διαπιστώνει ότι ο εναπομείναν χρόνος έως τη λήξη του εαρινού εξαμήνου του έτους 2022 δεν επαρκεί για την αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση του προς ανάθεση έργου της με αρ. πρωτ. 10468/28-02-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο μέρος που αφορά διδακτικό έργο στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και ως εκ τούτου
  • εγκρίνει την διακοπή της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων για το παραπάνω Τμήμα στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 10468/28-02-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του παραπάνω έργου.
e-max.it: your social media marketing partner