Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 37031/16-10-2020 ΚΑΙ 39445/30-10-2020 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ “ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ” 42853/2020
18-11-2020
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
24546/02-07-2020

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών έχοντας υπόψη το με αρ. Πρωτ. 41312/09-11-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών με θέμα “ΕΡΓΟ 82804: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 37031/16-10-2020 ΚΑΙ 39445/30-10-2020 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ “ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ””, ομόφωνα ανακαλεί τις με αρ. πρωτ. 37031/16-10-2020 ΚΑΙ 39445/30-10-2020 Αποφάσεις του στο μέρος που αφορούν το Επιστημονικό Πεδίο “ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ”, δεδομένου ότι η Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης ενέκρινε τον πρώτο σε κατάταξη υποψήφιο για τη διδασκαλία μόνο των δύο από τα τρία μαθήματα του επιστημονικού πεδίου “ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ”, γεγονός που δεν προβλέπεται σύμφωνα με την αρ. Πρωτ. 24546/02-07-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

e-max.it: your social media marketing partner