Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ανάκληση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 24347/2019
01-10-2019
ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
24347/04-07-2019

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 33785/13-09-2019 έγγραφο του Καθηγητή κ. Ξενοφώντα Μπήτσικα, Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου με τίτλο «ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)» και κωδικό Επ. Ερ. 82336, ανακαλεί την με αρ. πρωτ. 24347/04-07-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του παραπάνω έργου για τους λόγους που επικαλείται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος στο με αρ. πρωτ. 33785/13-09-2019 έγγραφό του.

e-max.it: your social media marketing partner