Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση 21578/2017
05-12-2017
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
12889/2017

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρίασή της αριθμ. 382/21-11-2017, λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 19622/15-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας με θέμα «Απόφαση για μάθημα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΑΡΑΒΟΦΩΝΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 12889/21-7-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και κωδικό Επ. Ερ. 82166, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους,

ομόφωνα αποδέχεται την απόφαση της υπ’ αριθμ. 400/1-11-2017 συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.  

e-max.it: your social media marketing partner