Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG VI-A «Ελλάδα – Ιταλία» (INTERREG VI-A Greece – Italy Programme 2021-2027) – Καθορισμός κριτηρίων / περιορισμών
28-11-2023

Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG VI-A «Ελλάδα – Ιταλία» (INTERREG VI-A Greece – Italy Programme 2021-2027) – Καθορισμός κριτηρίων / περιορισμών

e-max.it: your social media marketing partner