Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ
04-07-2023

Σας πληροφορούμε ότι, το γραφείο παραλαβής εντολών (γραφ.6) στην Ε.Ε θα παραμείνει ανοικτό έως και την Πέμπτη 03/08/2023 .  

Η κατάθεση των εντολών μπορεί να γίνεται :

α) Ηλεκτρονικά μέσω email όπου θα συνυποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά σκαναρισμένα και ενυπόγραφα. (Θα ακολουθήσει και η κατάθεση των πρωτοτύπων στη συνέχεια) .

β) Κατάθεση των εντολών σε φυσικό αρχείο μαζί με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και παραστατικά στο γραφείο Νο6 της ΕΕ.

Το γραφείο θα παραμείνει ανοικτό την Πέμπτη 03/08/2023 έως τις 14:00 μμ  

 

Ο Προϊστάμενος

της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ

e-max.it: your social media marketing partner