Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
23-05-2014

Αξιότιμα μέλη του Πανεπιστημίου,

 

Με αφορμή την επιστολή που λάβαμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α) με το παραπάνω θέμα και η οποία σας έχει κοινοποιηθεί, σας ενημερώνουμε ότι στη μέχρι τώρα καταγραφή του Υπουργείου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν εμφανίζεται να ασχολείται με τα παραπάνω ερευνητικά πεδία.

(βλ. http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=862&language=el-GR)

Προκειμένου να διορθώσουμε τα στοιχεία που παρουσιάζονται, είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο.

Παρακαλείστε όσοι ασχολείστε ερευνητικά με θέματα που άπτονται στην ενέργεια, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη, να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής προφίλ εργαστηρίου ή ερευνητικής ομάδας που βρίσκεται διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://docs.google.com/forms/d/1aTqnBMZ27cTp05-yp1SwuCHsLWdm7VCSO1_hSDUK2yk/viewform

Λόγω επιβαλλόμενου χρονοπρογραμματισμού από τη μεριά του Υ.Π.Ε.Κ.Α, παρακαλούμε για τη συμπλήρωση της εν λόγω φόρμας το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014.

Οι απαντήσεις θα συγκεντρωθούν και θα αποσταλούν στο Υ.Πε.Κ.Α., συνολικά για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από το Γραφείο Διαμεσολάβησης, Επιτροπής Ερευνών (τηλ. 7976, email. liaison@cc.uoi.gr).

Παράλληλα, θα αποτελέσουν στοιχεία για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που αναπτύσσουμε και το οποίο θα περιέχει στοιχεία κατάλληλα αποθηκευμένα, για την έρευνα και τα αποτελέσματα που παράγετε, προκειμένου αφενός να υπάρχει δυνατότητα άμεσης προσαρμογής για προβολή σε επιλεγμένες δράσεις δημοσιότητας, καθώς και να αποτελέσει τη βάση για ενημέρωση προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντά σας.

 

Με εκτίμηση,

Ισαάκ Λαγαρής

Αναπληρωτής Πρύτανης, Πρόεδρος ΕΛΚΕ

e-max.it: your social media marketing partner