Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138 "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.32008) υπουργικής απόφασης συστήματος διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει" (ΦΕΚ 292/13.2.2013)
15-02-2013

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί η Υπουργική Απόφαση αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138, η οποία τροποποιεί την υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.32008) Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει" (ΦΕΚ 292/13.2.2013).

e-max.it: your social media marketing partner