Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πληρωμή πρόσθετης απασχόλησης δημοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
14-04-2014

      Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας και μετά από επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», σας ενημερώνουμε ότι αίρεται η αναστολή πληρωμής πρόσθετης απασχόλησης δημοσίων υπαλλήλων, καθόσον συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 32 της ΥΠΑΣΥΔ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/13.2.2013.

e-max.it: your social media marketing partner