Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων- Έτος Αναφοράς 2021 (Διενέργεια Έρευνας 2022)
22-09-2022

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας, διενεργεί Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών για το έτος 2021 (Διενέργεια Έρευνας 2022), ως συνέχεια των αντίστοιχων ερευνών που έχουν διενεργηθεί τα προηγούμενα έτη.

Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε τη συνδρομή σας στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου «Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών» για το έτος 2021, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

https://tinyurl.com/4ddayevn

 

Παρακαλούμε για τη συνδρομή σας στη συμπλήρωση του σχετικού ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η επεξεργασία των δεδομένων, η διαπίστωση ενδεχόμενων ελλείψεων, η αποτίμηση τυχόν προτάσεων, καθώς και ο σχεδιασμός ενεργειών περαιτέρω αναβάθμισης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

 

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner