Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
11-04-2014

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, επισυνάπτεται το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

e-max.it: your social media marketing partner