Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πληρωμή Ερευνητών των πράξεων της Δράσης «ΘΑΛΗΣ» μέσω πίστωσης Τραπεζικού Λογαριασμού
03-04-2014

Με το έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 14340/26-10-2012 (το οποίο σας επισυνάπτουμε), σας ενημερώσαμε για τη διαδικασία πληρωμής ερευνητών των πράξεων της δράσης «ΘΑΛΗΣ» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσω πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών τους.

Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένοι ερευνητές δεν έχουν ανοίξει ακόμη τραπεζικούς λογαριασμούς. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τα ακόλουθα προβλήματα:

  1. Καθυστερήσεις στην υποβολή των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) από τους Ερευνητές στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ.
  2. Καθυστερήσεις στην παραλαβή των εκδοθέντων δίγραμμων επιταγών των ερευνητών και στην εξόφλησή τους από την Τράπεζα.
  3. Καθυστερήσεις στη δήλωση των σχετικών δαπανών μέσω των Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.
  4. Εξάντληση προθεσμιών για την υποβολή των δηλώσεων στην Εφορία για τους παρακρατούμενους φόρους και ενδεχόμενους καταλογισμούς προστίμων από την Εφορία.
  5. Αύξηση φόρτου εργασίας λόγω της συνεχούς τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους ερευνητές, προκειμένου να υποβάλουν έγκαιρα τα ΑΠΥ, να παραλάβουν έγκαιρα και να εισπράξουν τις δίγραμμες επιταγές.
  6. Αύξηση φόρτου εργασίας για την αντιμετώπιση φορολογικών και λογιστικών προβλημάτων που δημιουργούνται από την καθυστερημένη είσπραξη των δίγραμμων επιταγών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε τους ερευνητές που δεν έχουν ακόμη προβεί στο άνοιγμα των σχετικών τραπεζικών λογαριασμών, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό και να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σχετικό έγγραφο (14340/26-10-2012).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι από τούδε και στο εξής, η πληρωμή θα γίνεται αποκλειστικά μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο συνημμένο έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 14340/26-10-2012.

e-max.it: your social media marketing partner