Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διαβίβαση ηλεκτρονικού μηνύματος της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ σχετικά με τη διακοπή πληρωμής πρόσθετης απασχόλησης δημοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
27-03-2014

Σας ενημερώνουμε σχετικά με το αρ. πρωτ. 5289/14-3-2014 ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Δημητρίου Τάσιου, Προϊσταμένου Μονάδας Γ΄ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΔΒΜ σχετικά με την πρόσθετη απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

Συνημμένα θα βρείτε το Αρ. Πρωτ:6307/27-3-2014 έγγραφο ενημέρωσης της Επ. Ερευνών και το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα. 

e-max.it: your social media marketing partner