Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Τήρηση κανόνων δημοσιότητας - Καταγραφή δράσεων δημοσιότητας- Αποστολή στοιχείων δράσεων Δημοσιότητας συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ
18-03-2014

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, σχετικά με την Τήρηση των κανόνων και την καταγραφή των δράσεων δημοσιότητας των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΠΕΔΒΜ, με το έγγραφό της Αρ. Πρωτ: 5415/17-3-2014 ενημερώνει για τα παρακάτω:
Με αφορμή συνεντεύξεις/ ανακοινώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο καθώς και σειρά εκδηλώσεων, όπου κατά κανόνα δεν αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης του ΕΠΕΔΒΜ, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στην υποχρέωση όλων των φορέων για αναφορά της πηγής χρηματοδότησης σε καταχωρήσεις στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε συνεντεύξεις, εγκαίνια, εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις, αφιερώματα ή και σε επιστημονικές ανακοινώσεις, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με τους σχετικούς Οδηγούς Δημοσιότητας.
Οι δικαιούχοι του ΕΠΕΔΒΜ έχουν την ευθύνη να ενημερώνουν το κοινό για τις δράσεις που υλοποιούν, αναφέροντας την κοινοτική και εθνική συμμετοχή, διασφαλίζοντας κατ' αυτό τον τρόπο ότι κατά τη δημοσιότητα και προβολή των έργων θα γίνεται αναφορά στην προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τη συγχρηματοδοτούμενη παρέμβαση (Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικοί Πόροι). Επίσης, οφείλουν να καταγράφουν και να κρατούν αρχείο με τα στοιχεία δημοσιότητας για το έργο τους, τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης Έργων.
Η μη εφαρμογή των κανόνων δημοσιότητας θεωρείται παρατυπία, κατά την έννοια του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου (άρθρο 2 παρ. 7), η οποία μπορεί να επιφέρει δημοσιονομική διόρθωση επί της δαπάνης του έργου (άρθρο 26 του Ν. 3614/2007).
Για τη διάχυση της πληροφορίας και την ευρύτερη προβολή του συνόλου των δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ, οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποστέλλουν σε ηλεκτρονική μορφή, στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ/ Μονάδα Δημοσιότητας και Πληροφόρησης τόσο το προωθητικό/ ενημερωτικό υλικό (αμέσως μετά την παραγωγή του), όσο και το υλικό δημοσιότητας από ημερίδες και εκδηλώσεις (αφίσες, προσκλήσεις, banners, ενημερωτικά φυλλάδια, φωτογραφίες κλπ). Η αποστολή πρέπει να γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με κοινοποίηση στον αρμόδιο χειριστή του έργου, με την ένδειξη «Δημοσιότητα Πράξης...» .
Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες δημοσιότητας των έργων μπορούν να αντληθούν από τον υπερσύνδεσμο http://www.edulll.gr/?page_id=158 του ιστοτόπου της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, όπου υπάρχει διαθέσιμος ο Οδηγός Δημοσιότητας και ο λογότυπος του ΕΠΕΔΒΜ.

Αποστολή στοιχείων δράσεων Δημοσιότητας
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά ό,τι σχετικό υλικό δημοσιότητας έχει εκπονηθεί από 1.1.2013 έως σήμερα, σύμφωνα με το υπόδειγμα. Για τους φορείς που οι δράσεις προγραμματίζονται και υλοποιούνται βάσει του σχολικού/ακαδημαϊκού έτους, θα πρέπει να αποσταλεί το σχετικό υλικό των ετών 2012-2013 και 2013- 2014. Κριτήριο για την αποστολή του υλικού δημοσιότητας πρέπει να αποτελεί η σπουδαιότητα και η προστιθέμενη αξία των προβαλλόμενων δράσεων της Πράξης. Το υλικό θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το αργότερο έως την 31.3.2014
Η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ δύναται να αναδημοσιεύσει το υλικό αυτό στην ιστοσελίδα της ή /και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr ), στους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ΕΠΕΔΒΜ καθώς και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούνται οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων ΕΠΕΔΒΜ έως την Παρασκευή 28/3/2014 να καταθέσουν στο Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Έργων της Επιτροπής Ερευνών (κ. Τσιάρα Βασιλική), συμπληρωμένο το σχετικό υπόδειγμα του Πίνακα Καταγραφής Ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας ανά Πράξη από 1/1/2013 έως σήμερα, καθώς και το σχετικό υποστηρικτικό υλικό (αφίσες, σελιδοδείκτες, μπλοκ σημειώσεων, videos, Internet banners) σε ηλεκτρονική μορφή, των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν, προκειμένου να διαβιβαστούν στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ.

 

e-max.it: your social media marketing partner