Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
13-12-2021

Αποστέλλεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του Χ.Π. Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε.. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν πρόταση υποψηφιότητας η οποία θα περιλαμβάνει την αίτηση (επισυνάπτεται στο τέλος της πρόσκλησης) και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα περιγράφεται η επιστημονική τους κατάρτιση, η εμπειρία τους σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό θεωρούν απαραίτητο για την αξιολόγησή τους από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σχετικό με τα ανωτέρω θέματα.

e-max.it: your social media marketing partner