Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
12-11-2021

Ανακοινώνεται το με αρ. πρωτ. 5350/03-11-2021 (αρ. πρωτ. Επ. Ερ. 53363/05-11-2021) έγγραφο της Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προς την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με το οποίο διαβιβάζεται η με αρ. πρωτ. 5348/03-11-2021 (αρ. πρωτ. Επ. Ερ. 53352/05-11-2021) Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματός μας με τριετή θητεία (επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό).

e-max.it: your social media marketing partner