Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας ΙΚΥDA 2022
04-11-2021

Το ΙΚΥ (Διεύθυνση Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών, Τμήμα Υποτροφιών Αλλοδαπών και Μορφωτικών Ανταλλαγών) σε συνεργασία με τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) ανακοινώνει την προκήρυξη του προγράμματος IKYDA 2022.

Το πρόγραμμα θα επιχορηγήσει ερευνητικά σχέδια με διάρκεια ένα (1) ή δυο (2) έτη τα οποία θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 01/07/2022 έως 30/06/2024. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η παράλληλη υποβολή αίτησης από τον επιστημονικό υπεύθυνο της αντίστοιχης ομάδας στον αρμόδιο Εθνικό Φορέα (Ι.Κ.Υ. για τη Γερμανία).

Για την Ελλάδα οι αιτήσεις με τις ερευνητικές προτάσεις και τα δικαιολογητικά που προβλέπει η προκήρυξη υποβάλλονται στο ΙΚΥ σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση foreigners@iky διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, Αθήνα (υπ’ όψιν τμήματος Υποτροφιών Αλλοδαπών και Μορφωτικών Ανταλλαγών).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 15/12/2021.

 

e-max.it: your social media marketing partner