Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών 50385/2021
25-10-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 181/20-10-2021, έχοντας υπόψη:

  • τις διατάξεις του Ν. 4485/2017,
  • την με αρ. πρωτ. 33394/09-07-2021 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Κωδικό 82349 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Μηνά Πασχόπουλο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
  • την με αρ. πρωτ. 50114/22-12-2020 Απόφαση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο του παραπάνω έργου,
  • το με αρ. πρωτ. 49047/14-10-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 33394/09-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης Προπτυχιακών Φοιτητών,

ομόφωνα αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης των υποψηφίων στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτά παρουσιάζονται στο παραπάνω Πρακτικό Αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 33394/09-07-2021 Πρόσκληση, κάθε υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε.. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με αποστολή μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η διαδικασία των ενστάσεων καθορίζεται από την παρ. 3, περίπτωση ε του άρθρου 64 του Ν.4485/2017. Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

e-max.it: your social media marketing partner