Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ "Ο.15 - ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"
27-09-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 43866/20-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέο Έντυπο «Ο.15-ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 1 του Εντύπου «Ο.15-ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

e-max.it: your social media marketing partner