Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
16-09-2021
Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη Συνεδρίασή της αρ. 170/07-07-2021 ενέκρινε:
 
1. την Οδηγία Εργασίας «Οδ2.17-Διαχείριση Προκαταβολών - Προπληρωμών»,
2. την Αίτηση «Ατ. 13δ-Αίτηση Ανοίγματος ΤΛ Υπολόγου»,
3. την Αίτηση «Ατ. 13ε-Αίτηση Κλεισίματος ΤΛ Υπολόγου»,
4. το Έντυπο «Ο.01-ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ»,
5. το Έντυπο «Ο.02-ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ»
που επισυνάπτονται στο παρόν.
 
ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
e-max.it: your social media marketing partner