Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΛΚΕ (50825/2020)
29-12-2020

Ανακοινώνεται το με αρ. πρωτ. 5965/11-12-2020 (αρ. πρωτ. Επ. Ερ. 48464/14-12-2020) Απόσπασμα Πρακτικών της Συνεδρίας της Συγκλήτου αριθμ. 1099/08-12-2020, το οποίο αφορά αύξηση του ποσοστού του συνολικού προϋπολογισμού των έργων, που κρατείται για έξοδα λειτουργίας του ΕΛΚΕ και το λειτουργικό κόστος του ΑΕΙ σε 15%, με εξαίρεση τα έργα εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε 12%.

e-max.it: your social media marketing partner