Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Κανονισμός Διάδοσης και Αξιοποίησης Έρευνας
10-07-2020

Θέμα:

Κανονισμός Διάδοσης και Αξιοποίησης Έρευνας

 

Συνημ.

1.     Έγγραφο Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ 20898/3-6-2020

2.     Απόφαση Συγκλήτου 1088/16-06-2020

3.     Κανονισμός Διάδοσης και Αξιοποίησης της Έρευνας

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Κανονισμός Διάδοσης και Αξιοποίησης της Έρευνας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως συζητήθηκε στη Συνεδρίαση αριθμ. 393/20-05-2020 της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και οριστικοποιήθηκε στις 27/05/2020 κατόπιν σχετικών προτάσεων / τροποποιήσεων των μελών της, έχει εγκριθεί στη Συνεδρία 1088/16-06-2020 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας.

Ο Κανονισμός Διάδοσης και Αξιοποίησης της Έρευνας θα αποτελέσει μέρος του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4485/2017, όπου προβλέπονται:

  • οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. (παρ. 2.η του άρθρου 68 του Ν.4485/2017),
  • η διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας (παρ. 2θ του άρθρου 68 του Ν.4485/2017), και
  • η συμμετοχή του Α.Ε.Ι. σε εταιρείες έντασης γνώσης (spin off) (παρ. 2.ι του άρθρου 68 του Ν.4485/2017).

Ο Κανονισμός Διάδοσης και Αξιοποίησης της Έρευνας είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στις Οδηγίες του ΕΛΚΕ (http://www.rc.uoi.gr/index.php/odigies), ενώ οι σχετικές αιτήσεις είναι διαθέσιμες στα τυποποιημένα Έντυπα (http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa).

 

O Αντιπρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Καθηγητής Νικόλαος Μάνθος

e-max.it: your social media marketing partner