Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ - Έτος Αναφοράς 2019
07-05-2020

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας, διενεργεί Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών για το έτος 2019, ως συνέχεια των αντίστοιχων ερευνών που έχουν διενεργηθεί τα προηγούμενα έτη.

Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε τη συνδρομή σας στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου «Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών» για το έτος 2019, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://tinyurl.com/y7xy3akn

Παρακαλούμε για τη συνδρομή σας στη συμπλήρωση του σχετικού ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η επεξεργασία των δεδομένων, η διαπίστωση ενδεχόμενων ελλείψεων, η αποτίμηση τυχόν προτάσεων, καθώς και ο σχεδιασμός ενεργειών περαιτέρω αναβάθμισης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner