Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ηλεκτρονική Καταχώρηση Ατομικών Ωρών Συμβάσεων και Λοιπών Δραστηριοτήτων
18-12-2013

Σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/13-2-2013) και της σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου της (Αριθμ. 16137/ΕΥΘΥ 293/12-04-2013), με τα έγγραφά μας με αρ. πρωτ. 10861/6-6-2013 και 20090/7-11-2013 σας ενημερώσαμε για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Φύλλων Χρονοχρέωσης.

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://webrescom.rc.uoi.gr/ είναι πλέον διαθέσιμη ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής ωρών εργασίας η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους απασχολούμενους των έργων:

  1. της ηλεκτρονικής καταχώρησης των ωρών απασχόλησής τους ανά ενεργή σύμβαση, ανάλογα με τα έργα στα οποία απασχολούνται,
  2. της ηλεκτρονικής καταχώρησης των λοιπών δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με τις συμβατικές τακτικές τους υποχρεώσεις προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Στόχος του υποσυστήματος καταγραφής ωρών εργασίας είναι η διευκόλυνση της δήλωσης των ωρών απασχόλησης στο πλαίσιο συγκεκριμένης σύμβασης/έργου από τον ίδιο τον απασχολούμενο, έτσι ώστε να μειωθεί ο φόρτος εργασίας των Επιστημονικώς Υπευθύνων και των Συνεργατών τους που έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης του έργου, η αυτόματη παραγωγή του Συνολικού Φύλλου Χρονοχρέωσης (Δ10α) και η ελαχιστοποίηση των λαθών.

Τα χαρακτηριστικά του υποσυστήματος καταγραφής ωρών εργασίας αναλύονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο με Αρ. Πρωτ:23575/18-12-2013.

e-max.it: your social media marketing partner