Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 2020
19-12-2019

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στη συνεδρίαση αριθμ. 114/11-12-2019 (επισυνάπτεται), σας ενημερώνουμε ότι έχει παραταθεί έως και την 30η Δεκεμβρίου 2019, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο των  με αρ. πρωτ. 43647/21-11-2019 και 43649/21-11-2019 Προσκλήσεων Χορήγησης Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων 2020 αντίστοιχα.

e-max.it: your social media marketing partner