Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Έγκριση Κανονισμού Χορήγησης Υποτροφιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
08-11-2019

         Ανακοινώνεται το με αρ. πρωτ. 40446/01-11-2019 Απόσπασμα Πρακτικών της Συνεδρίας της Συγκλήτου αριθμ. 1075/14-10-2019, το οποίο αφορά την έγκριση του Κανονισμού Χορήγησης Υποτροφιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό).

         Κατόπιν της παραπάνω έγκρισης, το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ομόφωνα εγκρίνει τη σύνταξη και δημοσίευση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών, σύμφωνα με τον παραπάνω Κανονισμό.

e-max.it: your social media marketing partner