Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Κατάρτιση προϋπολογισμών επιμέρους έργων Έτους 2020 - Κατάρτιση συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού ΕΛΚΕ Έτους 2020
07-11-2019

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΚΕ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ημ/νία :
Αρ. Πρωτ. :
Πληροφ. : Α. Σερβετάς Προς :

Επιστημονικώς Υπευθύνους Έργων

Τηλ. : 2651007950
Fax : 2651007040
e-mail : aserveta@uoi.gr
ΘΕΜΑ:

Κατάρτιση προϋπολογισμών επιμέρους έργων Έτους 2020 - Κατάρτιση συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού ΕΛΚΕ Έτους 2020

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ, όπως αυτό καθορίστηκε με το Ν.4485/2017 και τροποποιήθηκε με τους Ν. 4521/2018, 4547/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019, περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού των επιμέρους έργων για κάθε έτος, όπως επίσης και την κατάρτιση του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το έτος αναφοράς.

Συγκεκριμένα, οι σχετικές διατάξεις του Ν.4485/2017 προβλέπουν τα ακόλουθα:

 

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 61 του Ν. 4485/2017, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ καταρτίζει και υποβάλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΠΠΕΘ σχέδιο προϋπολογισμού του επόμενου έτους μέχρι την 31/7 εκάστους έτους.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4485/2017, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ καταρτίζει τον αναλυτικός προϋπολογισμός, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και υποβάλλεται προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έως τις 31/12 του προηγούμενου έτους από το έτος που αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν. 4485/2017, ο αρχικός συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Ε.Λ.Κ.Ε. αναμορφώνεται κατά τη διάρκεια του έτους με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, και αποστέλλεται προς ενημέρωση στην Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εγκρίνει την ένταξη ή την τροποποίηση του προϋπολογισμού κάθε επιμέρους έργου στον συνολικό ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ, (παρ. 1ε του άρθρου 54 του Ν.4485/2017). Κατόπιν της έγκρισης των προϋπολογισμών των επιμέρους έργων, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εγκρίνει τον συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εισηγείται στη Σύγκλητο του οικείου ιδρύματος τον ετήσιο συνολικό οικονομικό προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ που περιλαμβάνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς όλων των υλοποιούμενων έργων, καθώς επίσης και εγκρίνει τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και τις σχετικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (παρ. 1στ του άρθρου 54 του Ν.4485/2017).

3. Η Σύγκλητος εγκρίνει τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με την παρ. 4β του άρθρου 52 του Ν.4485/2017 και την παρ. παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4485/2017.

4. Επιπροσθέτως, μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω και την έγκριση της Συγκλήτου, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ για το έτος αναφοράς υποβάλλεται έως την 31/12 προς έγκριση στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στον Υπουργό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4485/2017.

5.Τέλος, επισημαίνεται ότι ο αρχικός ετήσιος συνολικός προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ δύναται να αναμορφώνεται με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, ανάλογα με τις εγκρίσεις αναμορφώσεων των επιμέρους προϋπολογισμών των υλοποιούμενων έργων ή την ένταξη νέων έργων στη διαχείριση του ΕΛΚΕ. Στις περιπτώσεις αναμόρφωσης του ετήσιου συνολικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ, οι αναμορφώσεις αποστέλλονται προς ενημέρωση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 61 του Ν.4485/2017.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να είναι εφικτή η σύνταξη του συνολικού ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το έτος 2020, η έγκαιρη έγκρισή του από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς επίσης και η υποβολή του έως την 31/12/2019 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4485/2017) στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για εισήγηση και έγκριση από τον Υπουργό, απαιτείται το αργότερο έως τις 30/11/2019 να ολοκληρωθούν εκ μέρους των Επιστημονικώς Υπευθύνων των έργων οι ενέργειες υποβολής των εντύπων Δ2α (βλ. http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa) με τον ετήσιο προϋπολογισμό του έτους 2020.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (βλ. http://www.rc.uoi.gr/index.php/odigies):

  • Έγγραφο με αρ. πρωτ. 17048/2017: Διαδικασία Κατάρτισης του Συνολικού Αναλυτικού Ετήσιου Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ. Προϋπολογισμοί Έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Ενέργειες προσαρμογής στο νέο θεσμικό πλαίσιο.
  • Έγγραφο με αρ. πρωτ. 20170/2017: Υπενθύμιση Υποχρέωσης Κατάρτισης Ετήσιου Προϋπολογισμού Έργων.
  • Διάγραμμα ροής της διαδικασίας Σύνταξης του Ετήσιου Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ.
  • Οδηγία Εργασίας: "Οδ2.12α-Προϋπολογισμός Έργου".

Οι Επιστημονικώς Υπεύθυνοι των έργων μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Εντάξεων και Προϋπολογισμού Έργων (κ. Λαγού, τηλ. 26510-07981, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), στο Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Έργων (κ. Τσιάρα, τηλ. 26510-07962, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), καθώς και στο Τμήμα Υποστήριξης Διοικητικών Διαδικασιών Έργων – Άρτα (κ. Μαρέτας, τηλ. 26810-50034, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις ως προς τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού για το έτος 2020.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι τελευταίες ισχύουσες εκδόσεις των τυποποιημένων εντύπων Δ2 και Δ2α είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (βλ. ιστοσελίδα http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

O Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος,

Αντπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner