Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διακοπή λειτουργίας των συστημάτων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος (Δευτέρα 29/07/2019 και ώρα 21:00 έως και Τρίτη 30/07/2019 και ώρα 09:30)
29-07-2019

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των διακοπών ρεύματος και προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η ακεραιότητα των συστημάτων και των δεδομένων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ (Servers, Η/Υ, λοιπός εξοπλισμός και συστήματα λογισμικού), τα ηλεκτρονικά συστήματα της υπηρεσίας μας θα παραμείνουν κλειστά κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 29/07/2019 και ώρα 21:00 έως και Τρίτη 30/07/2019 και ώρα 09:30.

Ο Προϊστάμενος

της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ

Γεώργιος Ντέτσικας

e-max.it: your social media marketing partner