Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Χορήγηση Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων και Μετα-διδακτόρων 2019
20-05-2019

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου μας ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος εσωτερικών υποτροφιών για Υποψήφιους Διδάκτορες και Μετα-διδάκτορες.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία και τους πίνακες που παρατίθενται παρακάτω, περίπου τα 2/3 των αιτήσεων έχουν εγκριθεί, με βάση τη βαθμολογία που έλαβαν και τον αλγόριθμο κανονικοποίησης ανά Τμήμα που χρησιμοποιήθηκε.

Αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να χορηγηθούν μερικές ακόμη υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες αφ’ ενός λόγω της απόφασης της ολομέλειας για προσαύξηση του διαθέσιμου ποσού, αφ’ εταίρου λόγω της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων εξωτερικών χρηματοδοτήσεων που θα οδηγήσουν ορισμένους δικαιούχους να μην χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους. 

Σημειώνουμε δύο στοιχεία, που μας δίνουν ιδιαίτερη ικανοποίηση. Πρώτον, η ποιότητα των περισσότερων αιτήσεων ήταν πραγματικά πολύ καλή. Δεύτερον, η διαδικασία αξιολόγησης από τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (εκπρόσωποι του κάθε Τμήματος) ολοκληρώθηκε στον προβλεπόμενο χρόνο και χωρίς προβλήματα.

Στις αρχές Ιουνίου, με την υπογραφή των συμβάσεων, θα καλέσουμε τους επιτυχόντες σε μια ανοιχτή συζήτηση, για να αφουγκρασθούμε καλύτερα τα προβλήματά τους και να καταγράψουμε τις προτάσεις τους. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε βελτιώσεις του προγράμματος τον επόμενο χρόνο.

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

του ΕΛΚΕ

Σπυρίδων Γεωργάτος

Καθηγητής

Ο Αντιπρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

του ΕΛΚΕ

Νικόλαος Μάνθος

Αναπληρωτής Καθηγητής

e-max.it: your social media marketing partner