Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Σύναψη Συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς χρηματοδότησης προγραμμάτων του ΕΛΚΕ
02-04-2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ενόψει εξορθολογισμού των διαδικασιών, της διαφάνειας και της διασφάλισης του ακαδημαϊκού κύρους του Ιδρύματος, και κατόπιν ανοικτής συζήτησης – διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα σχετικά με το θέμα της σύναψης συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς χρηματοδότησης, το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ στη συνεδρίασή του αριθμ. 91/6-3-2019 ομόφωνα αποφάσισε την υιοθέτηση ενός νέου Εντύπου «Ατ.14-Αίτηση Υπογραφής Σύμβασης με Φορέα Χρηματοδότησης» (ηλεκτρ. Διεύθυνση http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa) καθώς και τη χρήση τυποποιημένων υποδειγμάτων συμβάσεων χρηματοδότησης με ιδιωτικούς φορείς (ηλεκτρ. Διεύθυνση http://www.rc.uoi.gr/index.php/diaxeirisi-ergon/odigies-efarmogis-diaxeiristikoy-plaisiou-ergon).

Λόγω του χρόνου που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των παραπάνω συμβάσεων (νομικός έλεγχος, υπογραφή κ.λπ.), το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ στη συνεδρίασή του αριθμ. 91/6-3-2019 ομόφωνα αποφάσισε η κατάθεση των σχετικών αιτήσεων να γίνεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες πριν την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα παραπάνω τυποποιημένα υποδείγματα συμβάσεων. Η χρήση των τυποποιημένων υποδειγμάτων συμβάσεων διευκολύνει την ομαλότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των συμβάσεων από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

Με εκτίμηση,

O Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Καθηγητής ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner